Phần mềm

Download HTKK 4.6.0 - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2021

Ngày 01/11/2021, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.6.0 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 4.5.9, cụ thể như sau:

Download HTKK 4.6.0 - Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất 2021

NỘI DUNG NÂNG CẤP HTKK 4.6.0

1.Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị định số 92/2021/NĐ-CP
- Bổ sung mẫu biểu Đề nghị miễn tiền chậm nộp (01/MTCN)

- Bổ sung Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH đính kèm tờ khai 02/TNDN, 04/TNDN theo lần phát sinh đối với kỳ tính thuế từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021.

2.Cập nhật thay đổi địa bàn hành chính đáp ứng Nghị quyết số 387/NQ-UBTVQH15 ngày 22/09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
- Cập nhật thay đổi “Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh” thành “Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”

3.Cập nhật danh mục thuế tài nguyên đáp ứng Phiếu đề nghị số 4686 Vụ KK&KTT gửi ngày 21/9/2021
- Bổ sung danh mục thuế tài nguyên:
+ Than antraxit hầm lò - Than cám 8a, 8b, 8c (mã II160309), hiệu lực từ 01/10/2019.
+ Than cám chất lượng thấp (mã II160310), hiệu lực từ 01/10/2019.
+ Đá base (mã II2020310), hiệu lực từ 01/03/2020.

4.Cập nhật Chức năng lập Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

- Cập nhật không bắt buộc nhập các thông tin từ cột “Mã hóa đơn” đến cột “Đến số”. Nếu nhập 1 trong các chỉ tiêu này thì bắt buộc nhập tất cả các chỉ tiêu đáp ứng yêu cầu kê khai của Tổ chức cung ứng phần mềm in hóa đơn

5.Chức năng kê khai tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh (01/CNKD)
- Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai 01/CNKD hiển thị thiếu thông tin Tổ chức kê khai thay.

Bắt đầu từ ngày 01/11/2021, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Link download HTKK 4.6.0 từ Tổng Cục Thuế

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ