Phần mềm

Download iTaxViewer 1.7.6 - Phần mềm hỗ trợ đọc file tờ khai XML

Download phần mềm iTaxViewer phiên bản 1.7.6, phần mềm hỗ trợ đọc file tờ khai định dạng XML được kiết xuất từ HTKK do Tổng Cục Thuế phát hành.

Download iTaxViewer 1.7.6 - Phần mềm hỗ trợ đọc file tờ khai XML

iTaxViewer phiên bản 1.7.6 có gì mới so với các phiên bản trước?

Phiên bản 1.7.6 được Tổng Cục Thuế cập nhật ngày 23/07/2021 đáp ứng các nội dung cập nhật cho HTKK 4.5.9, iCaNhan 3.0.4 và eTax 1.9.0. Người dùng cần cập nhật phiên bản mới nhất của iTaxViewer để sửa cái lỗi từ phiên bản trước và phù hợp hơn với các tờ khai cấu trúc mới được kiết xuất từ ứng dụng HTKK.

Link download iTaxViewer 1.7.6 từ Tổng Cục Thuế 

NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI VỀ